Coaching in de Cultuur logo

Coaching in de Cultuur organiseert sinds 2001 programma’s voor topvrouwen in de culturele sector: het ‘Coaching in de Cultuur-programma’

We ervaren een toenemende behoefte aan helder leiderschap in de sector.
We merken dit heel direct in de vraagstelling van de deelnemers aan onze programma’s en bemerken dat een goed ontwikkeld leiderschap een positieve bijdrage levert aan de vragen waar de sector zich momenteel voor gesteld ziet (cultureel ondernemerschap-doelmatigheid, innovatie, diversiteit, nieuwe samenwerkingsverbanden)
Met ‘leiderschap’ doelen we op veel meer dan ‘leidinggeven’: we zien leiderschap als de combinatie van ‘visie hebben’ en ‘sturing geven’ aan een organisatie om die visie te realiseren. Leiderschap is in elke sector van doorslaggevende betekenis. Zeker in de culturele sector waar organisaties relatief klein zijn en gevoed worden vanuit een artistieke visie is de leider zeer gezichtsbepalend.