Coaching in de Cultuur logo

Artistiek leiderschap

Het FAPK heeft CIC en VK-consult in 2005 en 2006 opdracht gegeven om het programma ‘Artistiek initiators in de podiumkunsten’ (AiiP) te verzorgen. Het FAPK heeft met dit programma 24 succesvolle en veelbelovende makers ondersteund in hun artistieke en persoonlijke ontwikkeling. Het programma richtte zich op de ontwikkeling en verbreding van vaardigheden en competenties die nodig zijn om de eigen positie in het kunstenveld te bestendigen en te verbeteren.
Dit initiatief kenmerkte zich ook door- de voor CIC gebruikelijke - drieslag: coaching, intervisie en scholing. Bovendien maakte AiiP net als eedere coachingsprogramma’s gebruik van een competentieprofiel op maat.


Naast het programma voor artistiek initiators heeft AiiP ook een traject voor kunstbeschouwers/cultuurjournalisten opgezet. De deelnemende kunstenaars aan AiiP hebben de kans gekregen hun vaardigheden in het omgaan met de pers en de media te versterken. De deelnemende kunstbeschouwers zijn op hun beurt gestimuleerd te reflecteren op het werk van de AiiP kunstenaars. Door een intensief contact tussen beide groepen is de ontwikkeling van vernieuwende denkbeelden over de podiumkunsten en de beschouwing van kunst in dit tijdsgewricht gestimuleerd. 


Doelstelling

Artistiek initiators werkten aan:

  • Het ontwikkelen van inzicht in eigen drijfveren en de wijze waarop dit vertaald kan worden in artistiek beleid
  • Het bewust en planmatig kunnen inzetten van competenties en vaardigheden
  • Het profileren van de eigen organisatie en/of eigen artistieke identiteit
  • Het vermogen te vergroten om anderen te motiveren en inspireren

 

Deelnemers

Aan het programma namen personen in alle artistieke functies binnen de podiumkunsten deel, zoals regisseurs, dramaturgen, choreografen, componisten, schrijvers, decor- en kostuumontwerpers.