Coaching in de Cultuur logo

Voorbeelden van projecten in opdracht van culturele organisaties

Leiderschap bij European Cultural Foundation

In 2010 verzorgt CIC een Engelstalig ‘leadership programme for middle managers’ van de European Cultural Foundation. Onderwerpen zijn situationeel leiderschap, inzicht krijgen in de persoonlijke leiderschapsstijl, rollen van leiderschap, het managen van veranderen en interpersoonlijke communicatievaardigheden.

 

Het programma is een combinatie van training, intervisie, rollenspellen en zelftest.

Intervisie voor middenkader EYE Filminstituut

In 2009 is bij EYE filminstituut (toen nog Filmmuseum) gestart met intervisie bijeenkomsten voor het middenkader. De behoefte aan reflectie op de rol van leidinggevende is bij de groep zelf ontstaan. Er zijn 4 keer per jaar bijeenkomsten, beurtelings een themabijeenkomst en een intervisiebijeenkomst. Onderwerpen van de bijeenkomsten zijn o.a. situationeel leidinggeven, de rol van het middenkader bij veranderingen, verzuimbegeleiding, beoordelen, werkoverleg, teamrollen, het ontwikkelen van medewerkers. CIC begeleidt de bijeenkomsten en bereid ze –telkens met een andere leidinggevende- voor.