Coaching in de Cultuur logo

Ons aanbod

CiC is dé specialist op gebied van procesinnovatie, competentieontwikkeling en het verbinden van mensen en disciplines in de culturele sector. 

 

Hierbij ons aanbod om diversiteit integraal en organisatiebreed aan te pakken. Ons aanbod richt zich op verschillende dimensies om dit diversiteitsbeleid gestalte te geven:

 

1)         de organisatie 

2)         competentieontwikkeling 

3)         partners 

4)         kenniscirculatie en verankering

 

Een deel van het aanbod is geschikt voor elke individuele organisatie, een ander deel kan alleen worden ingezet als (deel)sectoren daarin met elkaar samenwerken. CiC ontwikkelt op maat, CiC initieert en verbindt, sámen met de opdrachtgever.