Coaching in de Cultuur logo

1. De organisatie

Culturele organisaties streven naar een divers samengesteld personeelsbestand. Daarvoor zijn uiteenlopende redenen: aansluiting vinden bij publiek, vanuit een bredere kunstopvatting willen werken, een weerslag zijn van de sociale omgeving. Dit alles vanuit de overtuiging dat organisaties met een grote interne diversiteit creatiever en effectiever zijn.

 

We begeleiden organisaties om ‘de belofte van diversiteit’ waar te maken.

 

We zijn geen specialist op gebied van programmering en publieksbereik. We geloven wel dat diversiteitprojecten integraal moeten zijn en sterker worden als tegelijkertijd gewerkt wordt aan de dimensies product, publiek en interne organisatie. 

 

Wij begeleiden organisaties in verschillende fases. Het begint bij bewustwording van de kracht van diversiteit en hoe managers en medewerkers daar persoonlijk in staan. Dit gebeurt veelal aan de hand van workshops diversiteit en we doen graag een nulmeeting diversiteit. Daarnaast kunnen we een cultuurdiagnose inzetten. 

 

Ook helpen wij organisaties bij het bevorderen van in- en doorstroom van divers samengesteld personeel. We ontwikkelen samen met de opdrachtgever graag een integraal diversiteitsbeleid. 

 

We kunnen teams begeleiden, die divers zijn samengesteld, om goed samen te werken en echt vruchten te plukken van de gemengde samenstelling. 

 

Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden, klik op:

 

Klik hier als je terugwilt naar 'diversiteitsmanagement/ons aanbod'