Coaching in de Cultuur logo

4. Kenniscirculatie en verankering

Diversiteit in de gehele culturele sector is mogelijk als er sprake is van kenniscirculatie en verankering. Dat is een continu proces van kennisoverdracht waardoor het veranderingen in de organisatie en de gehele sector stimuleert.

 

Op verzoek kan CiC programma’s leveren waarin diversiteitnetwerken worden bevorderd, mensen elkaar ontmoeten en inspireren en gebruik kunnen maken van elkaars expertise.

 

De kennisuitwisseling die ontstaat, draagt bij aan verdere professionalisering van individuen en organisaties.

 

De netwerkvormen zijn:

 

 

Klik hier als je terugwilt naar 'diversiteitsmanagement/ons aanbod'