Coaching in de Cultuur logo

3. Partners

Netwerkprogramma’s

“Heterogene netwerken” in de culturele sector kunnen leiden tot inspirerende samenwerking tussen verschillende disciplines. Toch blijkt het vaak moeilijk te zijn om ze te vormen en als ze eenmaal zijn gerealiseerd, is het meestal moeilijk om ze te behouden.

 

CiC ziet het realiseren en het behouden van “heterogene” netwerkcontacten als een belangrijk middel om veranderingen en innovatie in gang te zetten. Het biedt de sector in zijn geheel de kans om elkaar te blijven inspireren en voeden. Expertmeetings en kennisuitwisseling met mensen van binnen en buiten de sector zijn daartoe essentieel.

 

CiC weet inspirerende netwerkprogramma’s te organiseren en te behouden. 

Begeleiden van samenwerking

CiC begeleidt organisaties met een divers samengestelde achtergrond die gaan samenwerken. We richten ons op communicatie en op samenwerkingsafspraken. We introduceren werkvormen die de verschillen naar voren halen én creatief benutten. Hierdoor worden verschillen in achtergrond als bron van creativiteit benut.

 

 

Klik hier als je terugwilt naar 'diversiteitsmanagement/ons aanbod'