Coaching in de Cultuur logo

Onze visie

Breed diversiteitperspectief

Wij werken vanuit een breed diversiteitperspectief. Het gaat niet alleen om culturele diversiteit, maar om alle maatschappelijk relevante verschillen zoals bv. sekse, leeftijd, opleidingsniveau, sociale klasse. 

Inclusieve organisatiecultuur; motor van innovatie

Vanuit het brede diversiteitperspectief denkend ondersteunen we het ontwikkelen van een inclusieve organisatiecultuur: organisaties waarin verschillen productief zijn, waar processen van uitsluiting van ‘anderen’ verleden tijd zijn. In deze organisaties voelen minderheidsleden zich thuis en kunnen zij een bijdrage leveren vanuit een ander perspectief. Uit diverse onderzoeken blijkt dat organisaties met een inclusieve cultuur creatiever en succesvoller zijn.  

Van ‘buiten de organisatie’ naar ‘als onderdeel van de organisatie’: kenniscirculatie en verankering

Projecten rondom diversiteit zijn vaak opgepakt als éénmalige projecten ‘aan de rand’ van de organisatie. Deze projecten hebben ertoe bijgedragen dat organisaties zich bewust zijn van de thematiek en ervaring hebben opgedaan (de awarenessfase). Het wordt nu tijd diversiteit integraal op te pakken, als vanzelfsprekend beleid van organisaties en de sector.  

Naast culturele diversiteit is actie gericht op gender en leeftijd gewenst

Naast aandacht voor culturele diversiteit ligt er een uitdaging op gebied van gender (meer vrouwen in de top, antwoord op feminisering aan de basis) en op gebied van leeftijd. Als we kijken naar de te verwachten demografische ontwikkelingen krijgt het onderwerp leeftijd nu nog onvoldoende aandacht. Wij denken hierbij vooral aan meer flexibiliteit in verantwoordelijkheden, het benutten van verschillende leeftijdsgebonden perspectieven en kwaliteiten en het stimuleren van intergenerationele samenwerking.  

Cross-sectorale ontmoetingen en kennis delen

We hebben ervaren dat individuen en/of organisaties uit de verschillende kunstsectoren samengebracht tezamen al een inspirerende bron van diversiteit vormen.