Coaching in de Cultuur logo

Diversiteitstraining bij NOM

Het Nederlands Openlucht Museum heeft in 2010 gekozen voor het thema Immigratie. Verhalen van immigranten die al eeuwenlang naar Nederland komen en die onlosmakelijk deel uitmaken van de Nederlandse geschiedenis.

  

Ter voorbereiding van dit thema heeft het NOM in februari 2010 CiC om ondersteuning gevraagd. In een hoog tempo heeft CiC samen met het NOM workshops georganiseerd voor ruim 300 medewerkers en vrijwilligers met als doel hun referentiekader t.a.v. dit thema te vergroten, een stevig draagvlak te creëren om als professioneel gastvrouw en gastheer bezoekers aspecten van immigrantenerfgoed te laten ervaren of beleven. Centraal stond het programmaonderdeel “identiteit, culturele diversiteit en communicatie’. De ervarende leervorm waarvoor CiC heeft gekozen sloeg een brug tussen de verschillen in leeftijd, opleiding, achtergrond en sekse.

 

Terug naar homepage/actualiteit

Overige projecten

CiC heeft succes behaald met verschillende diversiteitprogramma’s voor de gehele sector die deels zelfstandig en deels in allianties zijn uitgevoerd.

Voorbeelden zijn: