Coaching in de Cultuur logo

Competentieprofiel

In de culturele sector wordt weinig (gestructureerde) feedback gegeven. Functionerings- en beoordelingsgesprekken vinden sporadisch en vaak weinig gestructureerd plaats.

 

Dit is een groot probleem omdat goede feedback noodzakelijk is om inzicht te krijgen in je eigen competenties en functioneren. Daarom heeft CIC een competentieprofiel ontwikkeld. Dit kan individueel gebruikt worden of door organisaties.

 

Hoe werkt het? Een individu vraagt 4 à 6 mensen waarmee zij/hij in een verschillende werkverhouding staat (bijvoorbeeld een bestuurslid, een leidinggevende, een medewerker, een samenwerkingspartner) feedback te geven over haar/zijn functioneren op 32 competenties. CIC heeft een internetapplicatie ontwikkeld waarmee het competentieprofiel snel en gemakkelijk online kan worden ingevuld.

 

Van de feedback wordt één rapportage anoniem opgesteld. Deze rapportage geeft inzicht in sterke en zwakkere punten, wat helpt om het persoonlijk profiel helder te maken. In onze ervaring kan een competentieprofiel zeer goed dienst doen als basis voor een persoonlijk ontwikkelplan.

 

De rapportage van het compentieprofiel kan worden doorgenomen in een gesprek van circa 1,5 uur. 

 

Voorbeeld van een pagina uit de eindrapportage: