Coaching in de Cultuur logo

Individuele Coaching

De coaches van CIC hebben meer dan 500 personen uit de kunst- en cultuursector begeleid. We hebben daardoor een buitengewoon goed zicht op de eigenaardigheden van de sector en de invloed daarvan op individuele vraagstelling.

 

 

Voorbeelden van onderwerpen die tijdens coaching aan bod kunnen komen 

  • verbeteren van persoonlijk functioneren (organisatie van het eigen werk, effectief beïnvloeden, time management)

  • zicht ontwikkelen op eigen sterkten en zwakten

  • vragen rondom leidinggeven, delegeren of samenwerken

  • reflectie op je eigen loopbaan en inzicht opdoen over je drijfveren

  • vragen rondom de werk/levenbalans
  • omgaan met stress

 

Werkwijze

De coaching start met een uitgebreid kennismakingsgesprek van een uur waarin coach en coachee elkaar leren kennen en de coachingsvraag helder maken. Het is belangrijk dat er een klik tussen coach en coachee tot stand komt.

 

Coachingstrajecten zijn altijd maatwerk. Meestal bestaat het coachingstraject uit 5 á 10 gesprekken van 1,5 uur met intervallen van 2 tot 3 weken. Tussentijds worden soms huiswerkoefeningen gedaan.

 

De rol van de coach is de coachee te helpen in beweging te komen. Het begint meestal met het krijgen van inzicht in de vraagstelling, in (vooral interne) eigen belemmeringen en overtuigingen, en het verbreden van de kijk op de situatie.

Langzamerhand komt alternatief handelen in beeld en worden keuzes gemaakt. We ondersteunen het ontwikkelen van effectief gedrag én het vasthouden daarvan. We doen dit door vragen te stellen, patronen te signaleren, alternatieven aan te reiken en deze uit te werken.

 

De 3 vaste coaches van CIC zijn Eva van Gils, Carolien van de Schoot en Marysia Weide.