Coaching in de Cultuur logo

IRO trajecten voor kunstenaars en werknemers in de culturele sector

Coaching in de Cultuur begeleidt al een aantal jaren kunstenaars en werknemers in de culturele sector met een “Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) van het UWV. In 2009 voldeed  CiC 100% aan de normen die het keurmerk stelt en is CiC gecertificeerd met het “Blik op Werk Keurmerk” CiC scoorde op klanttevredenheid een 8+.

  

Kunstenaars en werknemers, met een WW-, WAO-, of WIA-uitkering, die langer dan 6 maanden werkzoekend of arbeidsongeschikt zijn en gebruik willen maken van een IRO om weer aan de slag te gaan, kunnen een beroep doen op CiC.

 

CiC kan worden ingeschakeld bij het helpen opstellen en uitvoeren van een op maat gesneden reïntegratietraject, gericht op heroriëntatie op de eigen loopbaan, om de eigen beroepspraktijk weer te hervatten, om passend werk te vinden of om een eigen bedrijf te starten.

  

Werkwijze: 

In een intensief en zorgvuldig intakegesprek verkent de coach je situatie en worden je wensen en verwachtingen geïnventariseerd. Haalbare reïntegratiedoelen worden gesteld door uit te gaan van je reële mogelijkheden en met oog voor de beperkingen. Het gezamenlijk opgesteld reïntegratieplan gaat naar de UWV. Na goedkeuring van de UWV kan het traject onmiddellijk starten.

  

Tijdens het hele traject, dat voor WAO-ers maximaal 2 jaar kan duren en voor WW-ers maximaal een jaar, heb je een vaste coach.

  

Het IRO-traject kan bestaan uit diverse onderdelen zoals: 

coaching, competentieanalyse, testen, arbeidsmarktverkenning, vacaturewerving, sollicitatievaardigheden, netwerkvaardigheden, omscholing, stappenplan, opstellen bedrijfsplan om ZZP praktijk te starten, coaching on the job en nazorg.

Het trainingsaanbod van CiC kan onderdeel zijn van het traject.

 

Wij kennen de culture sector als geen ander en daarom is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening, bij het helpen zoeken van passend werk, het actief gebruiken van ons netwerk.

Kosten

Een IRO is een persoonlijk budget dat door de opdrachtgever (meestal de UWV) wordt betaald. Het maximum bedrag is € 5.000, -- .