Coaching in de Cultuur logo

Mentoring

Bij mentoring wordt een individu of organisatie (de mentee) gekoppeld aan iemand met meer ervaring (de mentor). De vraagstelling van de mentee staat centraal. Het kan gaan om de vraag van een individu (bijvoorbeeld over de loopbaan) maar ook om de vraag van een organisatie (bijvoorbeeld professionalisering of inzicht in diversiteitsvraagstukken). Coaching in de Cultuur heeft in diverse programma's meer dan 200 koppels begeleid.

Mentoring blijkt een bijzonder (kosten)effectief instrument, waaraan mentee én mentor veel hebben.

 

CiC verzorgt sinds 2003 het eigen mentoringprogramma Mentoring in de Cultuur. Daarnaast zijn wij betrokken bij diverse mentoringprogramma’s in en buiten de sector (o.a. Stepping Stones en Building Stones van NetwerkCS en ACB-mentoring van de Rotterdamse raad voor Kunst en Cultuur, Coaching voor ZMV-vrouwen voor de FNV).

Onze rol

Wij ondersteunen organisaties bij het ontwerpen en begeleiden van mentoringprogramma’s. Cruciaal in onze mentoringprogramma’s is de match tussen mentor en mentee. We besteden daar veel aandacht aan. We hebben een aanpak ontwikkeld om de effectiviteit van de gesprekken tussen mentor en mentee te vergroten door middel van voorlichting, trainingen, intervisie en supervisie.

Intercultureel Netwerkprogramma Kunstfactor

Kunstfactor heeft Coaching in de Cultuur in 2009 gevraagd mee te werken aan het intercultureel Netwerkprogramma.

Het Intercultureel Netwerkprogramma verbindt medewerkers van Kunstfactor met netwerkpartners die werkzaam zijn in de (amateur)kunstsector ofwel de ‘actieve kunstbeoefening’ met een bi-culturele achtergrond. Mensen die elkaar nu nog te weinig tegenkomen, maar een interessante sparringpartner voor elkaar kunnen zijn.

 

Er worden duo’s gevormd van mensen die betrokken zijn bij actieve kunstbeoefening, en ieder een andere culturele achtergrond hebben. Ze bouwen een professionele relatie op waarin het leren van elkaars werkpraktijk, het verbinden van elkaars netwerken en reflectie op de eigen werkpraktijk vanuit multicultureel perspectief centraal staan. De duo’s hebben niet alleen gesprekken maar bezoeken ook gezamenlijk bijeenkomsten/ voorstellingen/ presentaties e.d. om elkaar met personen uit het eigen netwerk in contact te brengen.

 

 

Voor meer informatie download omschrijving "Intercultureel Netwerkprogramma Kunstfactor"

Publicatie 'Mentormentee, het mentorpartnerschap in de Culturele sector

CiC heeft in opdracht van NetwerkCS een werkboek geschreven waarmee individuen of organisaties hun eigen mentoringprogrogramma kunnen vormgeven. Open het werkboek in een PDF  'Mentor mentee werkboek' 

 

 

 

 

 

 

 

Mentoring in de Cultuur

Sinds 2003 initieert en verzorgt CIC mentoringprojecten, de laatste jaren in samenwerking met NetwerkCS. Mentoring in de Cultuur is een programma waarin ervaren professionals worden gekoppeld aan jonge mannen en vrouwen die ambities hebben in de cultuur. Aan de hand van de persoonlijke carrièrevraag van de mentees worden duo’s gevormd.
Het programma bestaat voor mentor én mentee uit een serie mentorgesprekken, intervisie- en supervisiebijeenkomsten en een training. Download hier de uitgebreide programmabeschrijving Mentoring in de Cultuur 2008.

 

Stepping Stones en Building Stones

In 2007 en 2008 heeft NetwerkCS Coaching in de Cultuur ingehuurd om het mentoringprogrmma Stepping Stones en Building Stones te begeleiden. In deze beoogt NetwerkCS het hoger kader van de personeelsbestanden in de erfgoedsector te “kleuren”. In deze sector, bestaande uit musea, archieven, archeologie- en monumenteninstellingen liggen veel kansen voor talenten en professionals met een dubbele culturele achtergrond. Kijk voor meer informatie op de site van NetwerkCS