Coaching in de Cultuur logo

Boek "Kunstwerken, werken aan kunst"

Kunstwerken, werken aan kunst; 

Samenwerken in creatieve processen.

Carolien van der Schoot

In dit boek beschrijft Carolien van der Schoot de werkprocessen rond transdisciplinaire projecten. 

Naast algemene informatie over onder andere leiderschap, conflicten en samenwerken, gaat zij in op de actuele stand van zaken rond het samenwerken vanuit verschillende disciplines.

Door de vele voorbeelden en reflectievragen is "Kunstwerken, werken aan kunst" daarnaast ook te gebruiken als werkboek voor makers en andere betrokkenen in de kunst. Door het duidelijke onderscheid in werkboekdelen (groen) en algemenere informatie (zwart) kan elke lezer snel en praktisch overzicht krijgen van alle aspecten die spelen bij het maken van transdisciplinaire kunstprojecten. 

Dit boek komt tot stand in het kader van het onderzoeksproject Arts Professionals in Transdisciplinaire Kunstprojecten, dat is uitgevoerd binnen de RAAK Publiekregeling van de Stichting Innovatie Alliantie.