Coaching in de Cultuur logo

De handleiding ‘mentormentee, het mentorpartnerschap in de culturele sector, Informatie en werkboek’ hebben we geschreven op basis van de ervaringen van enkele mentorprojecten. Het boek beschrijft wat mentorparnerschap kan inhouden, hoe een mentor en mentee daar inhoud aan kunnen geven en hoe organisaties een mentorprogramma kunnen opzetten. Het boek is tevens een werkboek met praktische tips over gespreksopbouw, verslaglegging en veel voorkomende vragen/gespreksdillemma’s. Dit werkboek is in samenwerking met NetwerkCS tot stand gekomen. Open het werkboek in een PDF  'Mentor mentee werkboek'