Coaching in de Cultuur logo

Doel en resultaten van procesbegeleiding voor organisaties

  • begeleiding bij de ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Dit kan uitmonden in een voorstel voor aanpassingen in functieprofielen, contracten en plannen voor competentieontwikkeling.
  • begeleiding van het veranderproces: houdt de organisatie medewerkers betrokken ondanks onzekerheid, hoe kunnen teams met nieuw elan aan de slag gaan.
  • bij fusies en nieuwe samenwerkingsverbanden: procesbegeleiding van de samenwerking/ integratie

 

terug naar outplacement