Coaching in de Cultuur logo

Reorganisaties 

Door de ingrijpende kortingen op de subsidies moeten culturele organisaties zich bezinnen op hun strategische positie, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en nieuwe bronnen van financiering zoeken. Daarnaast zal bezuinigd moeten worden.

 

CiC ondersteunt directies van culturele organisaties bij reorganisaties door: 

  • Procesbegeleiding bij (het) maken van nieuwe strategische keuzes
  • Ontwerp van herziene organisatie en bijbehorend functiehuis
  • Procesbegeleiding ‘bemensing’ van organisatie
  • Identificeren én realiseren van bezuinigingen door werkprocessen te stroomlijnen
  • Creëren van een inspirerend transitieproces
  • Individueel-  en groepsoutplacement

 


Hoewel er bij culturele instellingen hard gewerkt wordt en er inventief met geld omgegaan wordt, is er toch ( aanzienlijke) kostenreductie te behalen door ‘resultaatgericht’ te werken. Dat zit vooral in het aanbrengen van meer focus; organisatiestructuren met heldere verantwoordelijkheden en SMART geformuleerde doelstellingen; gestroomlijnde standaardprocessen en het verbeteren van feedback en eigen leervermogen.


Geen onderwerpen waar ‘van nature’ in culturele organisaties de harten sneller voor gaan kloppen! In onze sector werken mensen vooral vanuit sterke intrinsieke motivatie en emotionele betrokkenheid. De behoefte aan autonomie en authenticiteit zijn groot, daardoor wordt het werken met procedures en vastgelegde resultaten vaak ervaren als saai en geestdodend. Dit hoeft niet het geval te zijn, is onze ervaring. Duidelijke doelen en een heldere organisatiestructuur geven juist een optimaal speelveld door de aangebrachte focus. Creativiteit kan daardoor effectiever ingezet worden.

Change Management

We hebben altijd aandacht voor de organisatiekundige en procesmatige kant van deze ingrijpende processen. Onze ervaring is dat, hoewel de aanleiding nu gedwongen en opgelegd is, reorganisatieprocessen vaak nieuwe energie, creativiteit en arbeidsvreugde brengen. We ondersteunen managers om te gaan met eigen weerstand en die van anderen.