Coaching in de Cultuur logo

Teamcoaching

CiC begeleidt managementteams en afdelingen om als team beter te functioneren.

 

Teamcoaching leert teamleden hun eigen kwaliteiten en die van elkaar beter te benutten. Samenwerking en communicatie binnen het team zijn daarvoor essentieel.

  

CiC weet zo nodig in te grijpen, maar vooral een team zelf te laten onderzoeken wat hen belemmert en op welke manier ze de kracht van alle teamleden kunnen mobiliseren om tot effectief handelen te komen.

 

We zetten diverse werkvormen in als intervisie, teamrollenanalyse, trainingen besluitvorming en/of vergadertechnieken.