Coaching in de Cultuur logo

Carolien van der Schoot

Carolien van der Schoot is coach en psychodynamisch counsellor. Ze heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd op begeleidingsvragen en procesinnovatie in de culturele sector.

Tot 2001 heeft ze diverse directiefuncties in het culturele veld vervuld. De laatste functie was directeur van Axis, een organisatie voor beeldende kunst en gendervraagstukken. Vanaf 2001 werkt ze onder eigen naam en bekleedt daarnaast nog een aantal bestuurs- en adviesfuncties. Ze is o.m. voorzitter van de Ulrike Quade Company en secretaris bij Dries Verhoeven.

Zij is afgestudeerd in moderne Nederlandse literatuur en heeft een doctoraaldiploma in de Theaterwetenschappen gehaald. In 2003 haalde ze een internationaal erkend universitair Master diploma Psychodynamische counselling.

Psychodynamische counselling richt zich vooral op de persoon en zijn of haar onbewuste motieven en ‘drives’. Zo helpt het de kandidaat om vragen, problemen en dilemma’s die hij/zij als persoon tegenkomt in de context van het werk op te lossen of er goed mee om te gaan. Het wereldbeeld, het mensbeeld en de gedachte over de werkplek zijn hierin centrale thema’s. De laatste jaren is haar praktijk meer verschoven naar procesbegeleiding binnen organisaties en het begeleiden van het starten van samenwerkingsverbanden tussen organisaties.

Pien van Gemert

Pien van Gemert is programmaleider van leer- en innovatietrajecten, adviseur strategische marketing en coach in de kunstensector. Ze adviseert, enthousiasmeert, verbindt en begeleidt. Ze is geïnteresseerd in samenwerking binnen creatieve werkprocessen. Ook in het integreren van zakelijke en publieksdoelstellingen binnen een artistiek gedreven organisatie.
Ze werkt nu o.a. voor Kunsten ’92 als programmaleider van de Fair Practice Code en KUNSTEN2030, een verkenning naar een duurzame en robuuste culturele en creatieve sector.
Als coach en adviseur werkt ze voor vele culturele instellingen, makers en festivals en schrijft ze mee aan meerjarige subsidieaanvragen. Ze studeerde Theater- film en televisiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en University of Kent en volgde het programma Leiderschap in Cultuur in 2015/2016.
Met haar programma 'Leiderschap in cultuurmarketing' versterkt zij de marketingmanager met een op maat gemaakt programma.
Met Carolien van der Schoot ontwikkelde ze een in company MT-programma voor Het Nationale Theater en het programma ‘Theater Inclusief’ voor schouwburgen en theatergezelschappen. Voor Leiderschap in Cultuur is ze sinds 2019 interventure-coach voor de studenten.

Corine Overvest

Corine Overvest begeeft zich als creatief producent op het snijvlak van artistiek en zakelijk in de (podium)kunsten. Ze werkt onder andere voor Adelheid+Zina, Teylers Museum, September Me Festival, Oerol, Kunsten 92 en Universiteit Utrecht. Met haar stichting The Cola Connection brengt ze Nederlandse kunst naar New York.

Ze studeerde Italiaans en Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde het programma Leiderschap in Cultuur in 2014/2015. Voordat ze haar bureau oprichtte was ze onder andere werkzaam als Hoofd Orkater/ De Nieuwkomers en zakelijk leider van muziektheatergezelschap Via Berlin. Met Carolien van der Schoot ontwikkelde ze in 2018 het programma Artistiek Ondernemerschap en voor Leiderschap in Cultuur verzorgt ze sinds 2018 de intervisie voor de studenten. Haar interesse ligt in verbinding, empowerment en professionalisering.

Marysia Weide

Marysia Weide werkt als zelfstandig coach, intervisor en trainer. Haar roots liggen in de vrouwenhulpverlening, post HBO-onderwijs en carrièreplanning waar ze ruim vijfentwintig jaar met individuen en groepen heeft gewerkt.  

In 1999 waagde ze de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap. Ze raakte in 2004 betrokken bij CIC en in 2005 als intervisor/ adviseur bij het programma 'Van Talent naar Beroep' van Kunstenaars&Co. Haar streven is om, daar waar het mogelijk is, een bijdrage te leveren aan de persoonlijke groei van mensen en aan processen in organisaties die gericht zijn op een positieve waardering en benutten van verschillen.

  

Marysia heeft na haar propedeuse psychologie, culturele antropologie en niet-westerse sociologie gestudeerd. Vervolgens heeft ze zich verdiept in diversiteitsmanagement, loopbaancoaching, NLP en Chronisch Stress Syndroom. Als gecertificeerd CSS en NLP coach/cousellor combineert ze succesvolle persoongerichte en werkgerelateerde methodieken.