Coaching in de Cultuur logo

Carolien van der Schoot

Carolien van der Schoot is coach en psychodynamisch counsellor. Ze heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd op begeleidingsvragen en procesinnovatie in de culturele sector.

Tot 2001 heeft ze diverse directiefuncties in het culturele veld vervuld. De laatste functie was directeur van Axis, een organisatie voor beeldende kunst en gendervraagstukken. Vanaf 2001 werkt ze onder eigen naam en bekleedt daarnaast nog een aantal bestuurs- en adviesfuncties. Ze is o.m. voorzitter van de Ulrike Quade Company en secretaris bij Dries Verhoeven.

Zij is afgestudeerd in moderne Nederlandse literatuur en heeft een doctoraaldiploma in de Theaterwetenschappen gehaald. In 2003 haalde ze een internationaal erkend universitair Master diploma Psychodynamische counselling.

Psychodynamische counselling richt zich vooral op de persoon en zijn of haar onbewuste motieven en ‘drives’. Zo helpt het de kandidaat om vragen, problemen en dilemma’s die hij/zij als persoon tegenkomt in de context van het werk op te lossen of er goed mee om te gaan. Het wereldbeeld, het mensbeeld en de gedachte over de werkplek zijn hierin centrale thema’s. De laatste jaren is haar praktijk meer verschoven naar procesbegeleiding binnen organisaties en het begeleiden van het starten van samenwerkingsverbanden tussen organisaties.

Eva van Gils

Eva van Gils is zelfstandig coach en organisatieadviseur. Haar achtergrond ligt in het bedrijfsleven. Na haar studie bedrijfseconomie heeft zij gewerkt als Human Resource Manager bij diverse Unilever bedrijven. Daarna is zij gaan werken als senior adviseur bij Coopers & Lybrand (later PricewaterhouseCoopers) bij de vakgroep Strategisch Personeels Management. In deze periode is zij zich steeds meer gaan bekwamen in het begeleiden van individuen. Sinds 2001 heeft zij haar eigen adviesbureau Van Gils Managementadvies en is ze partner in Coaching in de Cultuur.
Rode draad in haar loopbaan is haar fascinatie voor de invloed van individu en organisatie op elkaar: hoe wordt een individu gevormd door het werk dat hij doet en hoe wordt werk gevormd door de mensen die het doen. Zij heeft een aardig beeld van het reilen en zeilen in de cultuursector, zonder de blik van de buitenstaander te verliezen.

Sonja van der Valk

Sonja van der Valk begon haar loopbaan in de culturele sector als medewerker van het theatervakblad Toneel Theatraal. Ze publiceerde in diverse tijdschriften en boeken en deed o.a. research naar het leven en werk van vrouwelijke pioniers in het theater. 

De Nederlandse toneelschrijfkunst was een terugkerend thema in haar werk, dat inmiddels ook het docentschap aan de Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten omvatte. Van 1992-1996 maakte ze deel uit van de  Amsterdamse Kunstraad. Toen Toneel Theatraal in 1996 vervangen werd door TM was van der Valk hoofdredacteur. Daarnaast werd ze disciplinespecialist bij Theater Instituut Nederland. 

De expertmeetings in het kader van Carrières of barrières in de kunsten werden vanuit Theater Instituut Nederland georganiseerd onder haar verantwoordelijkheid. Sonja van der Valk nam het initiatief tot de oprichting van het Domein voor Kunstkritiek. Immers, in het proces van waardebepaling van een theatervoorstelling, kunstwerk, film of muziek speelt de kunstbeschouwer een belangrijke rol.  Voor meer informatie zie over domein voor de kunstkritiek of www.tin.nl.  

Sonja van der Valk is medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de boeken: Wie zou ik zijn als ik zijn kon, Vrouwen en Theater 1975-1998; Ach dat doe ik wel even - de verborgen werking van sekse in de kunstwereld; en Het ligt in uw handen – de rol van de toeschouwer in hedendaags theater.

 

 

Marysia Weide

Marysia Weide werkt als zelfstandig coach, intervisor en trainer. Haar roots liggen in de vrouwenhulpverlening, post HBO-onderwijs en carrièreplanning waar ze ruim vijfentwintig jaar met individuen en groepen heeft gewerkt.  

In 1999 waagde ze de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap. Ze raakte in 2004 betrokken bij CIC en in 2005 als intervisor/ adviseur bij het programma 'Van Talent naar Beroep' van Kunstenaars&Co. Haar streven is om, daar waar het mogelijk is, een bijdrage te leveren aan de persoonlijke groei van mensen en aan processen in organisaties die gericht zijn op een positieve waardering en benutten van verschillen.

  

Marysia heeft na haar propedeuse psychologie, culturele antropologie en niet-westerse sociologie gestudeerd. Vervolgens heeft ze zich verdiept in diversiteitsmanagement, loopbaancoaching, NLP en Chronisch Stress Syndroom. Als gecertificeerd CSS en NLP coach/cousellor combineert ze succesvolle persoongerichte en werkgerelateerde methodieken.