Coaching in de Cultuur logo

Uitgangspunten

Coaching in de Cultuur begeleidt individuen en organisaties in/en de kunst –en cultuursector.
Kernbegrippen zijn ontwikkeling en authenticiteit.

We ondersteunen individuen bij het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en een authentieke stijl, gericht op zowel artistieke als managementkwaliteiten en/of op effectief gedrag.

We begeleiden organisaties op gebied van leiderschap, samenwerking en diversiteit. We treden op als procesbegeleider en organisatieadviseur.
We hebben jarenlange ervaring in de culturele sector, weten hoe om te gaan met sector specifieke kenmerken als werken vanuit passie en gedrevenheid, het werken met vrijwilligers, de inlvoed van de subsidiesystematiek.

Coaching in de Cultuur zet zich in voor meer diversiteit in de top van de culturele sector door het organiseren van onderzoeken, publicaties, workshops, expertmeetings en het onderhouden van het netwerk ‘top-vrouwen in de cultuur’.

Coaching in de Cultuur is in 2001 onder de naam "Carrières of barrières in de kunsten" gestart als een initiatief van Diemen & Van Gestel Talentontwikkeling, Carolien van der Schoot en Theater Instituut Nederland. In eerste instantie gericht op het doorbreken van het zogenaamde glazen plafond in de culturele sector, later gericht op het bevorderen van diversiteit in de top van de sector in bredere zin. Sinds medio 2008 werken we onder de naam ‘Coaching in de Cultuur’.