Coaching in de Cultuur logo

Waarom de kunst- en cultuursector?

CIC begeleidt individuen en organisaties in/en de kunst– en cultuursector.
We houden van de kunst- en cultuursector, vinden het belangrijk dat de sector bloeit. En we houden van de mensen die werkzaam zijn in deze sector met passie, creativiteit, authenticiteit en engagement.

Omdat we al jaren werken in de sector  hebben we een goed begrip van de eigen-aardigheden van de sector en hoe daar mee om te gaan. Ook kennen we de verschillen tussen de deelsectoren en zien we waar samen-leren of samen-werken zinvol is.

Wat zijn die eigen-aardigheden dan zoal? De grote gedrevenheid en motivatie van de mensen. Veelal kleine organisaties die sterk om de personen heen georganiseerd zijn. Projectmatig werken in wisselende samenstelling, zonder al te veel structuur, te grote ego’s, veel vrijwilligers en grotere ambities dan budgetten.
En natuurlijk de invloed van de subsidiestructuur: op bijvoorbeeld de tijdshorizon waarmee gewerkt wordt.

De uitdagingen voor de sector waaraan wij een bijdrage willen leveren:

  • uitbouwen van effectief leiderschap
  • bevorderen van diversiteit aan de top
  • professionaliseren van organisaties
  • expertise opbouwen over het ontwikkelen van artistieke kwaliteit